O spoločnosti

A3M Slovakia je dynamická spoločnosť, ktorej cieľom je priniesť zákazníkom kvalitné služby s výbornou reaktivitou.

Vďaka svojej mobilite A3M Slovakia poskytuje služby na národnej i medzinárodnej úrovni.

Viac ako len zamestnanci, členovia A3M Slovakia sa považujú predovšetkým za súčasť tímu. Duch súdržnosti umožňuje dobrú a efektívnu prácu.

Medzi hlavné činnosti spoločnosti A3M Slovakia, s.r.o. patrí:

  Konštrukčné návrhy
  Prototypová a sériová výroba
  Montáž a spúšťanie zariadení