Obrábanie

  • Konvenčné obrábanie
  • CNC obrábanie

Naše výrobné nástroje:

  • Frézy
  • Sústruhy
  • Brúska na plocho
  • Radiálna a zvislá vŕtačka
  • CNC 4D fréza

Realizujeme

  • Presné kovové i plastové súčiastky podľa vlastnej i dodanej výkresovej dokumentácie