Politika

Poslanie firmy:

Poslaním firmy A3M Slovakia s.r.o. je vybudovať a udržiavať stabilnú pozíciu významného dodávateľa na trhu v oblasti dodávok jednoúčelových zariadení a dopravníkových systémov nielen pre automobilový priemysel.

Našim cieľom je ponúknuť zákazníkovi produkt na mieru – od technického návrhu, výrobu, dodanie, inštaláciu až po popredajný servis.

Pri návrhu zariadení využívame naše doterajšie skúsenosti a vždy máme záujem pretvoriť myšlienku zákazníka do funkčného a spoľahlivého technického riešenia.

Problémy našich zákazníkov sú pre nás výzvy, ktoré nám pomáhajú rásť a posúvať sa ďalej.Naša politika:

  • Osobitný prístup k zákazníkom a ponuka riešenia na mieru vrátane odborného technického poradenstva.

  • Udržiavanie a rozvoj nášho portfólia materiálov a technológií ich spracovania. S tým súvisiace investície do technickej infraštruktúry a kompetencií personálu.

  • Využívanie prednostne dodávateľov, ktorí majú vybudované stabilné zázemie a systém kvality podľa ISO 9001.

  • Vytváranie bezpečného pracovného prostredia pre zamestnancov, ktoré bude prispievať k znižovaniu stresu a rutiny.

  • Dodržiavanie všetkých platných právnych požiadaviek s osobitným dôrazom na bezpečnosť a životné prostredie.

  • Postupné a trvalé zlepšovanie našich procesov založené na participácii zamestnancov a podpore zo strany manažmentu.