Zobrazit místo A3M Slovakia s.r.o. na větší mapě

Kontakt

A3M Slovakia s.r.o.
Trnavská 1305/ 41
919 43 Cífer
Slovenská republika


Spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka č. 15195/T

 

 

IČO: 36 263 508
DIČO: SK2021871566
Č. účtu: 2627824424/1100
IBAN: SK3111000000002627824424
SWIFT: TATRSKBX
Tel.: +421 (0)33 5597 007
Fax: +421 (0)33 5597 008
E-mail: